Auto onderdelen, hoofdstuk 2: de remmen

De auto is de dagelijks meest gebruikte machine. We gaan ermee naar het werk, we brengen de kinderen ermee naar school en we gaan ermee op vakantie. De auto heeft onze gemiddelde reisafstanden een stuk doen vergroten. Maar wat drijft er achter de grote motoren? Wat zorgt ervoor dat de auto doet wat hij doet? Hierin zijn een aantal auto onderdelen van essentieel belang. In deze serie aan blogs (lees hier hoofdstuk 1) bespreken we dan ook de belangrijkste auto onderdelen. Vandaag hoofdstuk 2: de remmen.

Trommelrem

Een trommelrem is een remsegment. Dit remsegment is gemonteerd op een vaste remankerplaat, die kan niet meedraaien met het wiel. Daaromheen zit de remtrommel, deze zit wel aan het wiel en kan dus wel meedraaien. Als de rem wordt ingedrukt worden de remsegmenten naar buiten gedrukt, tegen de remtrommel aan. Hierdoor ontstaat wrijving. De remsegmenten zijn van materiaal met een hoge wrijvingsweerstand. Een nadeel van de trommelrem is dat als ze warm worden ze snel hun remkracht verliezen. Vooral als er lang achter elkaar geremd wordt. Hierdoor zijn de trommelremmen in onbruik geraakt en worden er vaak remschijven gebruikt.

Remschijven

Een remschijf is een schijf die meedraait met een draaiende constructie. Door de remblokken kan deze schijf worden tegengehouden. Remschijven worden overal in de techniek gebruikt, de meest bekende zijn de schijven die aan een rijdend voertuig zitten om het voertuig goed af te kunnen remmen. Als de remblokken tegen de remschijf worden aangedrukt ontstaat er een wrijving, door deze wrijving wordt het object wat aan de schijf is verbonden afgeremd. De remblokken zijn van materiaal gemaakt dat een grote wrijvingscoëfficiënt heeft op de remschijf, dit om de rem effectiviteit zo groot mogelijk te maken. Na verloop van tijd kan het zijn dat remblokken of zelfs remschijven vervangen moeten worden. Schakel dan te allen tijde een specialist in.

Remschijven met remblokken

Remvloeistof

Remvloeistof is een hydraulische vloeistof. Deze vloeistof wordt gebruikt in remsystemen en koppelingen bij auto’s, motorfietsen, en soms ook bij fietsen. Als er kracht op het rem- of koppelingspedaal wordt gezet dan wordt dit doorgegeven aan de rem of koppeling door middel van de remvloeistof. Belangrijk aan de remvloeistof is dat deze een erg hoog kookpunt heeft, aangezien de temperaturen hoog kunnen oplopen bij het remmen. Je moet de remvloeistof wel om een bepaalde tijd vervangen, omdat de vloeistof water op neemt uit de lucht. Hierdoor wordt het kookpunt lager en kan er roestschade optreden.

Handrem

In een handrem bij een auto en een handrem bij een fiets zit een groot verschil. Bij een fiets is de handrem er om de fiets tot stilstand te brengen. Een handrem in een auto is om de auto op zijn plek te laten staan op een parkeerplaats of om de auto op een helling in beweging te krijgen zonder dat deze achteruit glijdt. Als de handrem wordt ingedrukt dan komen de wielen op slot te staan en kan de auto dus niet wegrollen. Eerst moet er een knop in worden gedrukt waarbij de handrem ontgrendeld wordt, daarna kan de hendel naar beneden worden gedrukt.

Ankerplaat

Een ankerplaat zorgt ervoor dat het voertuig zijn kan afdragen aan het omliggende grondlichaam. De ankerplaat is een soort contragewicht. Een ankerstang wordt bevestigd aan de ankerplaat als een tegenwerkende gronddruk.